POKRAČUJ S ANGLIČTINOU!

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Kurz je potrebné vytvoriť z uchádzačov približne rovnakej úrovne ovládania jazyka. Tomu slúži zaraďovací test, ktorý Vám pošleme elektronicky po prihlásení. Oznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanoveným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí si doposiaľ nenašli čas vrátiť sa už k osvojeným základom jazyka a potrebujú intenzívne skonsolidovať dosiahnutú úroveň.

Obsahová náplň

Rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby. Osvojenie správnej výslovnosti nových slov. Počúvanie – nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie – modelové a rolové úlohy – korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť z pohľadu gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením – osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email, správa, formálny a neformálny list, objednávka, sťažnosť.

Termíny kurzov

19.03.2018 - 24.04.2018
07.05.2018 - 08.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 911 730 *** zobraziť

email:
silvia.blaskova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)