Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení po novelách

Základné info
  • Termín kurzov: 19.09.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 166 Kč (1 790 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1707990 - 1 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 170799A - 3 401 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170799B - 4 833 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170799C - 6 086 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte v předstihu potřebné informace o změnách v předpisech o sociálním zabezpečení, které byly ke dni konání semináře již schváleny, ale nabývají účinnost dnem 1. ledna nebo 1. února 2018 anebo později. Lze se včas připravit na změny v povinnostech zaměstnavatelů a získat podklady pro informování zaměstnanců.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro mzdové účetní personalisty a daňové poradce. Účast doporučujeme také pracovníkům IT, kteří se zabývají aktualizací mzdových a interních software.

Obsahová náplň

Změny zákonem č. 148/2017 Sb. Zavádí se nová dávka nemocenského pojištění „otcovská“. Zvyšuje se nemocenské na 100 % denního vyměřovacího základu u příslušníků dobrovolných záchranných sborů, kteří onemocněli nebo utrpěli úraz při aktivní záchranné činnosti. Kdo bude mít nárok na otcovské, výše dávky, souběh nároků na více dávek nemocenského pojištění nebo na náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a otcovské, uplatňování nároku, povinnosti zaměstnavatelů, hodnocení doby pobírání otcovské pro důchod, řešení pracovního volna v zákoníku práce.

Změny zákonem – sněmovní tisk č. 926 a senátní tisk č. 138 (již schválen i senátem). Tento zákon je neoficiálně označován jako „technická novela“, protože napravuje nepřesnosti v předpisech, odstraňuje nepříznivé dopady právní úpravy na některé pojištěnce. Umožňuje zahájit přípravu na rozšíření elektronické komunikace mezi orgány nemocenského pojištění a dalšími subjekty, včetně možnosti využívat e-neschopenku.

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje nemocenské při pracovní neschopnosti trvající déle než 30 dnů.

Od prvního dne sedmého kalendářního měsíce po měsíci, v němž bude zákon uveřejněn ve Sbírce zákonů (předpokládá se od 1. 2. 2018), se například mění postup při stanovení pravděpodobného příjmu, při posuzování nároku na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu, vracení přeplatku na pojistném při změně příslušnosti k právním předpisům podle předpisů EU, stanoví se okruh pojištěnců, kteří při uznání pracovní neschopnosti nemusí dodržovat režim práce neschopného.

Změny zákonem – sněmovní tisk č. 1029 (schválen poslaneckou sněmovnou). Tímto zákonem se zavádí nová dávka nemocenského pojištění, a to dlouhodobé ošetřovné. Bude náležet po dobu až 90 dnů. Ošetřovaná osoba bude muset být hospitalizována po dobu alespoň 7 dnů. Je umožněno střídání se v ošetřování bez omezení. Účinnost se předpokládá od 1. 6. 2018.

Změny od 1. 1. 2018 navazující na novou výši průměrné mzdy. Tyto změny se týkají výše redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu, příjmů rozhodného pro účast na nemocenském pojištění. Jde o každoroční změny vždy k 1. lednu.

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných. Bude podána stručná informace o změnách v pojištění OSVČ, jejichž účinnost bude od 1. 1. 2019. Tyto změny obsahuje návrh zákona označovaný jako „technická novela“.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

Lektor:
Ing. Marta Ženíšková

Termíny kurzov

19.09.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)