Kurz: MAJSTER VO VÝROBE - vedenie, komunikácia a motivácia ľudí

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

 • Naučiť sa motivovať a viesť podriadených vo výrobnej prevádzke.
 • Rozvinúť schopnosť riadiť tímy ku kvalitným výsledkom.
 • Vysvetliť užitie manažérskych nástrojov v praxi.
 • Analyzovať rolu majstra- vedúceho.

Najvhodnejšie pre:

 Majstrov vo výrobe a službách, vedúcich smien, vedúcich prevádzky, group leaderov.Obsah kurzu

Obsah kurzu:

 • Silné a slabé stránky tímu, odhad situácie a odhad ľudí v tíme
 • Práca so skupinou – ľudia a ich odlišnosti, potenciál a jeho využitie
 • Vedenie k lepším výsledkom, zlepšovánie na všetkých úrovniach – „ kaizen“
 • Rola vedúceho, ako včas odhadnúť a vedieť riešiť konflikty
 • Budovanie vzťahov s podporou sebarealizácie a rozvoja
 • Výčitka a pochvala ako manažérsky nástroj
 • Cieľové riadenie výkonnosti, podávanie spätnej väzby alebo kritiky
 • Hodnotenie podriadených – motivačné prvky nefinančného charakteru
 • Identifikácia problémov a ich rýchle riešenie
 • Podpora tímovej spolupráce
 • Ako zlepšovať odovzdávanie informácií a komunikáciu
 • Osobnosť vedúceho a osobný rozvoj

2 dni  V cene pracovné materiály, obed, občerstvenie, Fix-CoachingKontaktná osoba

Libor Kotlán
+421 905 253 933
info@cadetgo.sk


Organizátor