RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Máte presadiť zmeny v oddelení aj keď s nimi nesúhlasíte? Robíte reštrukturalizáciu? Dochádza ku zmenám vo vedení? Máte meniť obsahy práce a zavedené postupy?

Zmena vždy bolí a nie každý ju vítá s úsmevom. Naučte sa zmeny pripravovať a presadzovať do dennej praxe tak, aby boly čo najrychlejšie, s maximálnym efektom a minimálnymi strátami.

Cieľ kurzu:

 • Poznať základné zákonitosti zmien vo firmách.
 • Dokázať naplánovať zmenu, pripraviť, vykonať a upevniť ju.
 • Spoznať typické reakcie na zmenu a ako sa na nich pripraviť, prípadne eliminovať odpor.
 • Uvedomiť si základné súvislosti, ktoré zákonite v zmenách prebiehajú.
 • Zlepšiť komunikáciu zmien.

Odporúčané pre:

Manažérov, ktorí zmeny planujú a presadzujú do praxe. Vhodné pre manažérov i vedúcich tímov a skupín, vedúcích  projektových tímov, ktorí majú prikázanú zmenu, presadiť do svojich tímov.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

 • Zmena a emócie účastníkov zmeny, emočná krivka zmeny
 • 3 fáze zmeny na časovej linke
 • Rola manažéra a jeho postoj a prejavy behom zmien
 • Ako zosúladiť firemné hodnoty so zmenou
 
DESATERO nástrojov vedenia zmeny a ich aplikácia na vedenie ľudí:
 • Príprava a plán manažerských činností behom zmeny
 • Práce s víziou a prínosom zmeny
 • Ako posíliť bolesť v pocitoch podriadených (Beckhardova formulacia)
 • Príprava nutných zdrojov pre úspešnú zmenu
 • Manažérska otvorená komunikácia behom zmeny, zásady a postupy
 • Vznik odporu voči zmene a jeho neutralizácia
 • Ako si získávať sponzory zmien
 • Priority pri presadení zmien, ako sa zamierávať na podstatné
 • Ako zmeny zakončovať a vyhodnocovať
 • Osobný vzor správania manažéra behom zmeny
 • Najčastejšie chyby pri vykonávaní zmien
 • Príprava a simulácia zmeny vo vlastnej spoločnosti - modelové príklady a nácviky

Termíny kurzov

18.05.2018

čas: 09:00 - 17:00
kapacita: 12
cena: 139 €
lektori: Ing. Zdeněk Fibich, Libor Kotlán

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Libor Kotlán
mobil:
+421 905 253 *** zobraziť


Adresa
Agátová 22, 84101 Bratislava
Školiace priestory Cadet Go Slovakia

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/526 223 *** zobraziť

mobil:
+421 905 253 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.cadetgo.sk

Adresa
Cadet Go Slovakia
Agátová 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)