Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018

Základné info
  • Termín kurzov: 19.12.2017 - 21.12.2017
  • Miesto konania: Novotného lávka 5, PRAHA 1
  • Cena: 6 038 Kč (4 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1708030 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170803A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170803B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170803C - 16 966 Kč + D
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cieľová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Obsahová náplň

  1. seminář:
  2. 12. 2017; 9:00–14:00 – Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 – Mgr. Vladimír Černý

Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe. Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti. Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů. Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

2. seminář: 20. 12. 2017; 9:00–16:00 – Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 – Ing. Růžena Klímová ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI A UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉMOVÉ PŘÍPADY: Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění – nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB: Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře – změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě – změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem za rok 2017 a od roku 2018 – sleva za umístění dítěte – § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb. – další změny v daních z příjmů od roku 2018.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Nové redukční hranice pro rok 2018 – další změny v nemocenském pojištění.

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Minimální vyměřovací základ v roce 2018 – pojištěnci státu – sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním – odvod pojistného u OSVČ, OBZP.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ: Maximální vyměřovací základ – odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění – parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: Služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb. a studium, další změny v přípravě na budoucí povolání.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti – evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ – POJEM PŘEDDŮCHOD: Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R. – souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.

ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2018: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018 – pojem čistá mzda – postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele – posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU: Zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta – povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV od r. 2018.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE: Za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání

DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2018 (např. zvýšení stravného).

Dotazy a diskuze.

3. seminář: 21. 12. 2017; 9:00–13:00 – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017 – Ing. Marie Hajšmanová ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2018: Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2018 – poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2018 – daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku – povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance – sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi, – náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2017: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance – zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně – výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2017 – změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani – podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně – slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku) – soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování – lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2017.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Termíny kurzov

19.12.2017 - 21.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Novotného lávka 5, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)