Kurz: Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.Obsah kurzu

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD LEDNA 2018:

 • změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2018,
 • poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření v podmínkách roku 2018,
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku,
 • povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance,
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi,
 • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2017:

 • roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance,
 • zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně,
 • výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2017,
 • změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani,
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně,
 • slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku),
 • soustavná příprava na budoucí povolání – prokazování,
 • lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2017.

Dotazy a diskuze.Cieľová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.Poznámka k cene

kód: 1708050 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170805A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170805B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170805C - 6 766 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz