Kurz: Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o změnách ve mzdových předpisech pro rok 2018, které potřebujete při své práci dokonale znát.Obsah kurzu

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI A UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉMOVÉ PŘÍPADY:

 • výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018,
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění,
 • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB:

 • uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře,
 • změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě,
 • změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem za rok 2017 a od roku 2018,
 • sleva za umístění dítěte – § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb.,
 • další změny v daních z příjmů od roku 2018.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ:

 • nové redukční hranice pro rok 2018,
 • další změny v nemocenském pojištění.

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ:

 • minimální vyměřovací základ v roce 2018,
 • pojištěnci státu,
 • sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním,
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ:

 • maximální vyměřovací základ,
 • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění,
 • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ:

 • služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb. a studium, další změny v přípravě na budoucí povolání.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ:

 • zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti,
 • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ – POJEM PŘEDDŮCHOD:

 • povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R,
 • souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.

ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2018:

 • provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018,
 • pojem čistá mzda,
 • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele,
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy,
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU:

 • zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta,
 • povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

 • elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV od r. 2018.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE:

 • za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání.

DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2018 (např. zvýšení stravného).

Dotazy a diskuze.Cieľová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018.Poznámka k cene

kód: 1708060 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 170806A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170806B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170806C - 8 806 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz