Zákonník práce pod lupou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. JUDr. Marty Thurzovej, CSc. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku, zmene i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prekážkam v práci v aplikačnej praxi a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si overiť úroveň svojich odborných vedomostí z problematiky Zákonníka práce.

Obsahová náplň

 • vznik pracovného pomeru
 • druhy pracovných pomerov
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru a výnimky z tejto ochrany
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • prekážky v práci v praxi
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • praktické príklady a riešenia

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSs., je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

26.10.2017 - 27.10.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 70 53 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)