Kurz: Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018

Popis kurzu

Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2018 a o aktuálních výkladech Finanční správy.Obsah kurzu

Novela zákona o účetnictví – aktuální již pro účetní závěrku za rok 2017.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele – změny v účetní závěrce 2018, vykazování a účtování položek dlouhodobého nehmotného majetku, oceňování reálnou hodnotou.

Evidence tržeb – tržby spadající do EET od 1. 3. a 1. 6. 2018, aktuální výklady a stanoviska, novela zákona o evidenci tržeb – změny přestupků, nařízení vlády, aktuální výklady.

Zákon o daních z příjmů – novely ZDP účinné od roku 2018, výdajové paušály u fyzických osob a jejich praktická aplikace, slevy na dani a daňové zvýhodnění, srážková daň u příjmů ze závislé činnosti, odpisy nehmotného a hmotného majetku, aktuální výklady a stanoviska.

Zákon o dani z přidané hodnoty – novela ZDPH účinná od roku 2018, kontrolní hlášení v podmínkách roku 2018, postup u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), aktuální výklady a stanoviska.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí související se změnami ve stavebním zákoně.

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – změny v placení pojistných sociálních odvodů, placení pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na důchodové pojištění včetně záloh u OSVČ.

Cestovní náhrady.Cieľová skupina

Seminář je určen účetním, auditorům, daňovým poradcům a dalším pracovníkům ekonomických oddělení.Poznámka k cene

kód: 1800020 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 180002A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180002B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180002C - 8 806 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz