Kurz: Excel - pokročilý

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel III. – pokročilý sa oboznámite s pokročilou prácou v Exceli. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí s Excelom už skúsenosti majú alebo absolvovali Počítačový kurz Excel – mierne pokročilý. Kurz je zameraný na pokročilé používanie vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, filtrovaním, medzisúčtami, kontingenčnými tabuľkami a inými praktickými nástrojmi, ktoré Vašu prácu v Exceli zjednodušia a urýchlia.Obsah kurzu

 • Vzorce:
 • Pokročilé využívanie možnosti ukotvenia buniek
 • Hľadanie chýb vo vzorcoch, predchodcov a nasledovníkov
 • možnosti výpočtov
 • Práca s rozšíreným filtrom:
 • Využívanie rozšírených filtrov
 • Tvorba kritérií a zástupné znaky
 • Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
 • Výpočty v kontingenčných tabuľkách
 • Zabezpečenie:
 • Nastavenie zabezpečenia zošita a hárku
 • Pokročilé nástroje:
 • Text na stĺpce
 • Dynamické doplňovanie
 • Hľadanie riešenia
 • Odstránenie duplicít
 • Hlavička a päta:
 • Využívanie hlavičky a päty

 • Hypertextové prepojenia:
 • Využívanie hypertextových prepojení
 • Overovanie údajov:
 • Možnosti a nastavenia overovania buniek
 • Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
 • DSUM, DMIN, DMAX, DGET, DCOUNT, DAVERAGE
 • Textové funkcie
 • Dátumové funkcie
 • Časové funkcie
 • Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek
 • Tlač:
 • Možnosti tlače a nastavenie
 • Ukážka pred tlačou
 • Úpravy tabuliek pred tlačou
 • Oblasť tlače a iné nástroje
 • Makrá:
 • Tvorba makier pomocou nahrávaniaKontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk