Excel - mierne pokročilý

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel II. – mierne pokročilý sa oboznámite s rozšírenou prácou v Exceli. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí majú s Excelom základné skúsenosti alebo absolvovali Počítačový kurz Excel – začiatočník. Kurz je zameraný na oboznámenie sa s prostredím Microsoft Excel, formátovaním buniek, vytvorením tabuliek, pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, filtrovaním, medzisúčtami, kontingenčnými tabuľkami a inými praktickými nástrojmi, ktoré Vašu prácu v Exceli zjednodušia a urýchlia.

Obsah kurzu

 • Práca s bunkami a automatické zoznamy:
 • Automatické rady, vlastné zoznamy
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát
 • Práca s filtrami:
 • Využívanie filtrov a zoraďovania
 • Zoraďovanie podľa viacerých úrovní
 • Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami:
 • Kopírovanie, presúvanie vkladanie riadkov a stĺpcov
 • Skryť a odkryť stĺpce, riadky a praktické využívanie možností
 • Vytváranie nových hárkov, kopírovanie hárkov, premenovanie a ďalšie možnosti práce s hárkami
 • Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho vybrané možnosti
 • Medzisúčty:
 • Popis medzisúčtov a postup pri tvorbe medzisúčtov
 • Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
 • Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho možnosti
 • Filtre:
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
 • Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov
 • Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
 • Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek
 • Tlač:
 • Možnosti tlače a nastavenie
 • Ukážka pred tlačou
 • Úpravy tabuliek pred tlačou

Kontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk

Organizátor