DETAIL KURZU

Excel - začiatočník

Od:

Leitus spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Na kurze Microsoft Office Excel I. – začiatočník sa oboznámite so základnou prácou v Exceli. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí majú s Excelom minimálne skúsenosti. Kurz je zameraný na oboznámenie sa s prostredím Microsoft Excel, formátovaním buniek, vytvorením tabuliek, základným používaním vzorcov a jednoduchých funkcií, jednoduchou tvorbou grafov.

Obsah kurzu

 • Základné znalosti:
 • Spustenie aplikácie Excel
 • Prehľad aplikácie Excel
 • Možnosti ukladania zošita – rôzne verzie a typy dokumentov
 • Zabezpečenie zošita voči otvoreniu a úpravám
 • Vkladanie údajov do bunky
 • Prostredie Excelu:
 • Zošit, hárok, stĺpce, riadky, oblasť buniek, aktívna bunka
 • Pás s nástrojmi, panel rýchleho prístupu
 • Klávesové skratky
 • Práca s bunkami:
 • Kopírovanie, prilepenie, presúvanie buniek
 • Formátovanie písma, buniek, zarovnanie v rámci bunky, orámovania buniek
 • Zalomiť text
 • Rôzne formáty v bunkách
 • Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami:
 • Kopírovanie, presúvanie vkladanie riadkov a stĺpcov
 • Skryť a odkryť stĺpce, riadky a praktické využívanie možností
 • Vytváranie nový hárkov, kopírovanie hárkov, premenovanie a ďalšie možnosti práce s hárkami
 • Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho možnosti
 • Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho základné možnosti
 • Filtre:
 • Využívanie filtrov v tabuľkách a zoraďovanie údajov
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
 • Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a ukotvenie buniek
 • Funkcie:
 • Základné funkcie a ich využitie pomocou nástroja automatický súčet
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • Grafy:
 • Základné typy grafov a ich vyžitie
 • Vytvorenie grafov
 • Možnosti grafu a základné prvky grafov
 • Tlač:
 • Možnosti tlače a nastavenie
 • Ukážka pred tlačou
 • Úpravy tabuliek pred tlačou

Kontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk

Hodnotenie
Organizátor