Refresh lektorských dovedností

Popis kurzu

Zvýšit kvalitu lektorské práce Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do 3 tématických okruhů:

  1. tematický okruh – Osobnost lektora, komunikace, rétorika a práce se skupinou – Představení spektra didaktických pomůcek, jak na prezentaci.
  2. tematický okruh – Metody, formy a techniky v lektorské práci – Práce s cíli, jak sestavit obsah vzdělávání, seznámení s různými formami a metodami v lektorské práci.
  3. tematický okruh – Hodnocení a evaluace – Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí, poskytování zpětné vazby účastníkům a zadavateli.

Cieľová skupina

Lektoři dalšího vzdělávání Pedagogové škol vzdělávající dospělé Interní a firemní lektoři Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací

Poznámka k cene

sleva pro členy AIVD ČR 2 000 Kč, Na akci se přihlašujte do výhradně na webu http://www.aivd.cz/cz/akce/

Kontaktná osoba

Bc. Sára Drozdová
+420 724 256 474
aivd@aivd.cz

Organizátor