Bratislava - mestská časť Nové mesto

Náhrada škody v obchodnom práve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsah seminára:

 1. Všeobecné predpoklady
 • právna úprava náhrady škody v slovenskom práve a medzinárodnom práve
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody
 • základné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody
 1. Pojem škody
 • druhy škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka
 • škoda v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku
 • limitácia výšky škody
 1. Osobitné situácie
 • prevenčná povinnosť a náhrada nákladov vynaložených pri jej plnení
 • vzťah omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody, vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody
 • vylúčenie zodpovednosti, spoločná zodpovednosť

JUDr. Juraj Kotrusz: pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia – školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov, právnikov firiem, spoločností, štátnych inštitúcií a ministerstiev.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)