Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 168 € (140 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách

oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme OHSAS 18001 a ISO 19011

priblížiť techniku interných auditov v organizáciách

poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.

Obsahová náplň

 • Úvod do systémov manažérstva BOZP
 • Požiadavky normy OHSAS 18001
 • Požiadavky právnych predpisov vo vzťahu k norme OHSAS 18001
 • Riadenie rizík na pracovisku v rámci OHSAS 18001
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 168 €

Dĺžka kurzu: 2 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)