Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

Základné info
  • Termín kurzov: 29.11.2017 - 01.12.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 974 Kč (6 590 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1708120 - 6 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 170812A - 12 521 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170812B - 17 793 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170812C - 22 406 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří chtějí a potřebují zefektivnit hospodaření svého úseku, oddělení, firmy a chtějí porozumět hře s čísly, která jim odkryje skutečný stav jejich společnosti, její silné a slabé stránky a možný odhad do budoucna.

Obsahová náplň

1. den: ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí – podstata a postup finanční analýzy – zdroje informací pro finanční analýzu – finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) – struktura aktiv a pasiv – struktura nákladů a výnosů – změny v účetních výkazech – omezení vypovídací schopnosti účetních dat.

METODY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní (standardní) a vyšší metody – způsoby interpretace výsledků. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost – praktický příklad.

Rozdílové ukazatele: Likvidity (ČPK, ČPP, ČPPF) – ukazatele hospodářského výsledku (zisku) a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích – úrovně zisku pro účely finanční analýzy (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT) – praktické příklady.

2. den: POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY a způsoby jejich výpočtu a interpretace. Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Peněžní (Cash ratio), pohotová (quick ratio), běžná likvidita (current ratio) – praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios): Rychlost obratu – doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, závazků, celkových aktiv – obratový cyklus peněz – ukazatele krytí stálých aktiv – praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio): Ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) – ukazatel zadlužení vlastního kapitálu (debt/equity ratio) – koeficient samofinancování (equity ratio) – finanční páka (financial laverage) – ukazatele dluhové schopnosti podniku a doby oddlužení – praktické procvičení.

3. den: BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY (predikční modely): Komplexní hodnocení finanční stability společnosti – příznaky budoucích problémů a negativního vývoje.

Predikční modely: Altmanův model Z-score – Index důvěryhodnosti – Kralickův Quick test – další modely – praktické příklady.

VÝKONNOST FIRMY, její pojetí a měření: Vývoj v pojetí a ukazatelů výkonnosti – ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) a jejich využití ve finanční analýze – problémy jejich výpočtu – praktické příklady.

PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ a jejich místo v hodnocení finanční stability a výkonnosti: Du Pontův rozklad ukazatele rentability – rozklad ukazatele EVA – praktický příklad.

Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Lektor:
Ing. Jana Kotěšovcová

Termíny kurzov

29.11.2017 - 01.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)