Kurz: Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017

Popis kurzu

Seminář vás dobře připraví na sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví a umožní vám zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.Obsah kurzu

  • obsah účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek,
  • obsah jednotlivých částí účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích,
  • novinky v účetních výkazech pro rok 2017 pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, srovnatelnost vykazovaných hodnot,
  • zveřejňování účetní závěrky,
  • základní závěrkové operace – kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti,
  • příprava účetnictví na sestavení základu daně.Cieľová skupina

Všem, kteří budou sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání.Poznámka k cene

kód: 1800450 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180045A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180045B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180045C - 8 126 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz