Kurz: Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s rekodifikáciou civilného procesu


Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor