Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra

Popis kurzu

Čo zažijete?

 • Spoznáte základné komunikačné chyby a spôsoby ako sa im vyhnúť
 • Identifikujete si svoje slabé miesta v asertívnej komunikácii a riešení konfliktov
 • Precvičíte si vlastné problémové komunikačné situácie
 • Získate účinné tipy a návody na ich odstránenie
 • Dozviete sa ako najlepšie komunikovať s jednotlivými typmi osobností
 • Ako účinne a správne kritizovať a kritiku prijímať
 • Zistíte ako správne odhadnúť emócie a postoje, ako správne identifikovať správanie druhých a následne doladiť vlastnú komunikáciu aby bola podporná a efektívna.

Obsah:

 • Zmysel, východiská a prínos asertívnej komunikácie a správania v medziľudských vzťahoch, umenie presadiť sa
 • Základné komunikačné typy a spôsoby komunikácie s nimi
 • Asertívne práva a asertívne techniky a ich využitie pri riešení konfliktov a problematických situácií na pracovisku
 • Ako môžeme zvýšiť našu úspešnosť v komunikácii s okolím
 • Čo blokuje našu komunikáciu
 • Signály klamania
 • Ako povedať nie správnym spôsobom
 • Vyjadrenie kritiky a vlastného názoru
 • Umenie efektívneho počúvania
 • Riešenie problémov z praxe

Tréningom nadobudnuté znalosti a zručnosti Vám pomôžu:

 • Nadobudnúť väčšiu sebadôveru
 • Dôveryhodnejšie pôsobiť na druhých
 • Zlepšiť porozumenie doma i v práci
 • Konštruktívne zvládnuť hádku i konflikty
 • Úspešne sa ubrániť manipulácii

Lektorka: Ing. Ľubica Karetková – riaditeľka poradenskej spoločnosti BPM Slovakia, s.r.o. V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí už 20 rokov. Rozvíja a tvorí nové vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl a potenciálu rozvoja.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Organizátor