Rozširovacie školenie vodičov ADR - trieda 7

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho rádioaktívny materiál triedy 7
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich rádioaktívny materiál triedy 7

 • v kusových zásielkach
 • vo voľne loženom stave.

Obsahová náplň

 • osobitné riziká ionizujúceho žiarenia;
 • všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa prepravy látok tr. 7,
 • základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí triedy 7,
 • Tabuľka A,
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva; opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 7,
 • kusy a balenie, príprava, projektovanie a schvaľovanie kusov triedy 7, označovanie kusov;
 • manipulácia s rádioaktívnym materiálom, osobitné požiadavky na ukladanie a bezpečnostné opatrenia pri preprave;
 • bezpečnostný plán
 • osobitné opatrenia v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom, uloženie zásielky, informovanie o povahe prepravovaného nákladu, uzatvorenie oblasti nehody

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť triedy 7, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

28.02.2018 - 30.03.2018
14.03.2018 - 16.03.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
HOTEL KOŠICE Moldavská cesta 51 (KE)/ Ul. Mieru 1673/1 (LC)/ Detva 3179 (DT)/ Dobronivská cesta 6A (ZV)/, Košice/Lučenec/Detva/Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)