Bratislava

Povinnosti prevádzkovateľa stredného a veľkého zdroja znečistenia

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 189,60 € (158 € bez DPH)
  • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie informácií o povinnostiach prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia pre pracovníkov zodpovedných za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných a nevýrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.ý pre  

Obsahová náplň

  1. Zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho členenie na zariadenia a priraďovanie emisných limitov pre jednotlivé zariadenia v rámci zdroja - vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z v v znení neskorších predpisov
  2. Povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia – zákon NR SR č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  3. Spôsoby preukazovania plnenia emisných požiadaviek - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
  4. Ročné hlásenia a výpočet ročného poplatku – NEIS a webNEIS
  5. Oznámenie o dodržaní zmenenej emisnej požiadavky - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 189,60 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)