Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úlohou tohto 5 – dňového kurzu je zvýšiť kvalifikáciu pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí majú ambíciu stať sa vedúcimi audítormi. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú účastníci kvalifikáciu pre vykonávanie externých auditov pre ktorúkoľvek certifikačnú spoločnosť, alebo u svojich dodávateľov. Tento kurz je akreditovaný IRCA a vykonávame ho v spolupráci s americkou spoločnosťou Abacus Quality Training Services, Inc.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre skúsených interných audítorov, manažérov kvality alebo manažérov spoločností, ktorí majú záujem vedieť viac o systéme manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001.

Obsahová náplň

 1. Koncepcia kvality a jej aplikácia pre potreby organizácie
 2. Pochopenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a zásad kvality
 3. Procesy, meranie a zlepšovanie
 4. Dokumentácia systému kvality a jej riadenie
 5. Auditovanie podľa normy ISO 19011:2011
 6. Plánovanie auditu
 7. Metódy a techniky vykonávania auditu kvality
 8. Nezhody a nápravné opatrenia
 9. Výsledky auditu a písanie správy
 10. Procesy zlepšovania a ich implementácia
 11. Registračná schéma IRCA pre audítorov
 12. Cvičenia, prípadové štúdie a workshopy
 13. Test
 14. Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Pavol Hudák

Typ a platnosť osvedčenia:
Medzinárodne platný certifikát IRCA vydaný americkou spoločnosťou Abacus Quality Training Services, Inc.

Termíny kurzov

28.05.2018 - 01.06.2018

uzávierka termínu 14.5.2018 Košice

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice/Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)