Interný audítor podľa IATF 16949:2016

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Letná 27, Košice
 • Cena: 342 € (285 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku
 • Organizátor: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a spôsobom vykonávania interných auditov na preverenie plnenia požiadaviek normy.

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Prvý deň je zameraný na porozumenie toho, ako zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality a aplikovať procesný prístup v automobilovom priemysle podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Druhý deň je venovaný interným auditom, ich účelu, spôsobu plánovania, prípravy a vedenia a zaznamenávania správy z auditu.

Kurz je zakončený záverečným testom.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 prípadne vykonávanie auditov podľa ISO 9001:2015.

Obsahová náplň

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • História IATF 16949
 • Princípy manažérstva kvality
 • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
 • Audity podľa normy ISO 19011 – zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
 • Komunikácia pri audite
 • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle – systémový audit, procesný audit, audit produktu
 • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody
 • Záverečný test
 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Cyril Pecha

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)