Interný audítor podľa IATF 16949:2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy IATF 16949 a spôsobom vykonávania interných auditov na preverenie plnenia požiadaviek normy.

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Prvý deň je zameraný na porozumenie toho, ako zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality a aplikovať procesný prístup v automobilovom priemysle podľa požiadaviek normy IATF 16949.

Druhý deň je venovaný interným auditom, ich účelu, spôsobu plánovania, prípravy a vedenia a zaznamenávania správy z auditu.

Kurz je zakončený záverečným testom.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Výhodou je skúsenosť s normou ISO 9001:2015 prípadne vykonávanie auditov podľa ISO 9001:2015.

Obsahová náplň

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História IATF 16949
  • Princípy manažérstva kvality
  • Štruktúra a požiadavky IATF 16949
  • Audity podľa normy ISO 19011 – zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
  • Komunikácia pri audite
  • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle – systémový audit, procesný audit, audit produktu
  • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody
  • Záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Cyril Pecha

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

12.04.2018 - 13.04.2018

Uzávierka termínu 5.4.2018

Prihlásiť sa
10.05.2018 - 11.05.2018

uzávierka termínu 4.5.2018

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)