INTERNÝ AUDÍTOR QMS, EMS a BOZP podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009

Základné info
  • Termín kurzov: 22.03.2017 - 24.03.2017
  • Miesto konania: Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
  • Cena: 396 € (330 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nosná časť kurzu je zameraná na podrobný výklad noriem STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015 a STN OHSAS 18001:2009 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník kurzu získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia životného prostredia a bezpečnosti práce

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu interného audítora QMS, EMS a/alebo BOZP, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek EMS v súlade s normou STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015 a/alebo požiadaviek BOZP v súlade s STN OHSAS 18001:2009.

Obsahová náplň

1) deň – QMS

Zahájenie

Úvod a ciele kurzu,

Základné termíny, definície a zásady manažérstva kvality

Norma STN EN ISO 9001:2015

2) deň – EMS a OHSAS

Norma STN EN ISO 14001:2015

Norma STN OHSAS 18001:2009

Identifikácia nebezpečenstiev a posudzovanie rizík

3) deň

Norma STN EN ISO 19011:2012

Interný audit systému manažérstva

Modelové cvičenia

Záverečný test

Lektor:
Ing, Michal Rückschloss, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora QMS, EMS a OHSAS

Termíny kurzov

22.03.2017 - 24.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com

Adresa
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/783 61 21
mobil: +421 918 508 338
email: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape