Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vybrané okruhy otázok zo ZP najmä pre neprávnikov súkromnej aj verejnej sféry na rôznych stupňoch riadenia.

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal vedieť v rámci svojej profesie orientovať v Zákonníku práce. Špeciálne školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou vás prevedie základnými pojmami a inštitútmi Zákonníka práce. Lektorka rozoberie jednotlivé druhy pracovných pomerov. Venovať sa bude i vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani základné povinnosti zamestnancov, zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku a prekážky v práci s ich dôsledkami.

Cieľová skupina

pre manažérov, vedúcich zamestnancov a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
 • Aké druhy pracovnoprávnych vzťahov upravuje Zákonník práce (rôzne druhy pracovných pomerov, dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru)
 • Vznik pracovnoprávneho pomeru (prijímací proces, pracovná zmluva, jej náležitosti, skúšobná doba, pracovná náplň)
 • Zmeny pracovného pomeru (dôvody preradenia, vyslanie na pracovnú cestu, zapožičanie zamestnancov, prevod podniku)
 • Skončenie pracovného pomeru (dôvody, spôsoby, ochrana pred prepustením)
 • Zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku
 • Prekážky v práci a ich dôsledky
 • Zodpovenosť za škodu – základné princípy
 • Diskusia

LEKTOR:

 • doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 14.00 prednáška
 • 14.00 – 14.30 diskusia

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

29.09.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)