Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Základné info
  • Termín kurzov: 14.11.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 299 Kč (1 900 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1706790 - 1 900 Kč + DPH Základní cena, kód: 170679A - 3 610 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170679B - 5 130 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170679C - 6 460 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci o tom, jakým způsobem budou postupovat a jakým způsobem se můžete v případě pochybení bránit. Získáte teoretické znalosti podložené zkušenostmi lektorky z praxe.

Cieľová skupina

Seminář je určen všem, kteří se dostali nebo se mohou dostat do problémů při čerpání dotací, návratných finančních výpomocí či příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu. Je určen žadatelům o dotaci, příjemcům dotací, případně jejich zaměstnancům a všem ostatním, kteří řeší problémy při čerpání dotací. Zúčastnit se mohou také pracovníci poskytovatelů dotací.

Obsahová náplň

Rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek – změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace – nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace – odnětí dotace – nevyplacení dotace nebo její části – výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace – výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace – důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení nápravného opatření či k vrácení dotace – výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí – stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality – odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále – možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále.

Lektor:
Bc. Ing. Zuzana Strnadová

Termíny kurzov

14.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)