Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

Základné info
  • Termín kurzov: 28.11.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 601 Kč (2 149 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1706610 - 2 149 Kč + DPH Základní cena, kód: 170661A - 4 083 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170661B - 5 802 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170661C - 7 307 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

Cieľová skupina

Pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., i pro kontrolované.

Obsahová náplň

Výklad zákona, podle něhož postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněný řadou praktických příkladů.

Praktický postup kontrolujících – změny ve vyloučení pro podjatost – protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci – mlčenlivost a zveřejňování informací – přestupky a správní delikty kontrolovaných a povinných osob.

Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole – ustanovení SŘ, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu – ustanovení SŘ, která se použijí přiměřeně.

Na příkladech bude vysvětlen např. rozsah poučení kontrolované osoby – jednací jazyk – náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění) – počítání času – nahlížení do spisu aj.

Související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství, pořizování zvukových a obrazových záznamů, utajované informace, osobní údaje, předávání informací dalším orgánům, oznamování podezření na trestný čin.

Diskuze k procesně právní úpravě kontroly.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Termíny kurzov

28.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)