Nebojte se personální a mzdové agendy – aneb co nás čeká v druhém pololetí roku 2017 a připravované změny v roce 2018

Základné info
  • Termín kurzov: 24.08.2017
  • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 650 Kč (2 190 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1708240 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 170824A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170824B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170824C - 7 446 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.

Cieľová skupina

Tento aplikační seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby zabývající se touto problematikou.

Obsahová náplň

Pojem závislá práce – vazba na zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, co je již nelegální práce, znaky závislé práce, pohled kontroly inspekce práce – sankce za nelegální práce, práce ve vazbě na smlouvy o dílo s fyzickou osobou ve vazbě na občanský zákoník, poznatky z praxe.

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů, zaměstnávání občanů EU a cizinců, ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů (OSSZ, ZP, úřady práce, cizinecká policie): Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství, náležitosti DPČ a DPP – ochrana osobních údajů – osobní spis zaměstnance, evidence o zaměstnancích – zaměstnávání občanů evropské unie a cizinců – nové povinnosti v evidenci již od 1. 4. 2017 – povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k jednotlivým institucím.

Vazby zákoníku práce na občanský zákoník – nový zákon o zaměstnanosti od 1. 8. 2017 – zásadní změny v agenturním zaměstnání, nekolidující činnost, změny v plnění povinného podílu, resp. u náhradního plnění – zvýšení sankcí – zákon o inspekci práce – na co se zaměřuje Inspekce práce – správní delikty a přestupky – možné sankce.

Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance: Založení mzdového listu a jeho náležitosti, určení mzdy, platu, nebo odměny, předání mzdového nebo platového výměru – založení evidenčního listu důchodového pojištění – zásadní změny v zákoně o pracovnělékařských službách od 1. 10. 2017 – změna u § 32 zákoníku práce provedení vstupní prohlídky způsobilosti zaměstnance k výkonu práce, nové postupy u výpisů z dokumentace, nové intervaly u periodických prohlídek a nočních prohlídek, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povinnosti zaměstnavatelů, posudky lékařů o způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce.

Názorné ukázky vnitřních firemních předpisů k zajištění pracovně lékařských prohlídek, vzory tiskopisů, doporučené postupy – ochrana a bezpečnost zdraví při práci – pracovní úrazy a jejich evidence.

Povinnosti zaměstnavatele v průběhu a při ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance: Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele ve vazbě na odvody pojistného – OSSZ, ZP a daně ze závislé činnosti – FÚ, závazné tiskopisy, opravy – dodatečná hlášení, termíny – sankce za nepnění těchto odvodových povinností – povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list a jeho obsah, evidenční list důchodového pojištění, doklady z osobního spisu, ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance.

Výpočet mzdy, platu, zúčtování mzdy a platu; průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu: Mzda a její formy – zaručená mzda, minimální mzda v roce 2017 a pravděpodobná výše od roku 2018 – nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou – plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – katalog prací.

Průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku, příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují, pravděpodobný průměrný výdělek, průměrný výdělek hodinový a měsíční – průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

Příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí – náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem – odměna za pracovní pohotovost – názorné příklady výpočtů.

Srážky ze mzdy, platu z odměny v roce 2017 – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle zákoníku práce, občanského soudního řádu a dalších právních předpisů – exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě – srážky z jiných příjmů – dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce – pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny – datová schránka a exekuční tituly – změny plátce mzdy – srážky při oddlužení – osobní bankrot – srážky z dávek nemocenského pojištění – výpočty srážek – příklady a doporučené postupy.

Změny v zákoně o dani z příjmu ze závislé činnosti od roku 2018.

Závěr, diskuze, odpovědi na dotazy.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzov

24.08.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)