Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 – teorie, pravidla a aplikační praxe

Základné info
 • Termín kurzov: 28.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 596 Kč (2 145 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706820 - 2 145 Kč + DPH Základní cena, kód: 170682A - 4 076 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170682B - 5 792 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170682C - 7 293 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zjistíte či zopakujete si základní kroky při účetní uzávěrce v neziskové organizaci a dozvíte se jak sestavit účetní závěrku neziskové organizace – jaké formy sestavení účetní závěrky jsou možné a na co dát v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze pozor. Budete se zabývat rozdělením činností na hlavní a vedlejší a vykázáním podnikatelských aktivit. Zopakujete si či se dozvíte pravidla relevantní pro sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.

Cieľová skupina

Účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Objasnění a shrnutí základních účetních povinností vyplývajících ze zákona a vyhlášek, pravidla pro účetní uzávěrku a pro sestavení účetní závěrky:

 • povinnosti neziskové organizace dle zákona o účetnictví, popř. vyhlášek,
 • významné účetní metody specifické pro neziskové organizace:
 • dlouhodobý majetek,
 • přijaté dotace,
 • přijaté dary peněžní x nepeněžní,
 • vlastní jmění,
 • účtování s využití středisek, zákázek, atd.,
 • jednoduché účetnictví – sestavení přehledů,
 • struktura účetní závěrky a co je nutným minimálním obsahem,
 • jak vykázat hlavní a vedlejší činnost,
 • kde vykázat neutracené dary.

Objasnění a shrnutí pravidel pro zdanění neziskové organizace daní z příjmů v roce 2017 a pravidel pro sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2017 (zákon a aplikační praxe):

 • kdo je veřejně prospěšný poplatník,
 • jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků,
 • jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené,
 • zdanění bezúplatných příjmů – přijaté dědictví, přijaté dary, majetkový prospěch, veřejná sbírka,
 • bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek – nabytí, odepisování, prodej,
 • jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití,
 • jak rozdělit činnost na druhy činností a jak alokovat k výnosům náklady pro účely daně z příjmů – alokační klíč, rozvrhová základna.

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzov

28.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)