Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 – případová studie

Základné info
 • Termín kurzov: 29.11.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 596 Kč (2 145 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706830 - 2 145 Kč + DPH Základní cena, kód: 170683A - 4 076 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170683B - 5 792 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170683C - 7 293 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na základě komplexní případové studie natrénujete zaúčtování jednotlivých transakcí, které v průběhu účetního období u neziskové organizace nastaly, rozdělíte činnost organizace na druhy činností a na hlavní a vedlejší činnosti, alokujete výnosy a náklady na činnosti, zejména režijní náklady, a sestavíte účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty i přílohu k účetní závěrce, jejíž vzor bude k dispozici). Následně klasifikujete výnosy a náklady z pohledu daně z příjmů, sestavíte podkladovou tabulku a vyplníte přiznání k dani z příjmů. Budete tak na uzavření roku v nestátní neziskové organizaci dobře připraveni.

Cieľová skupina

Účetním, finančním manažerům a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

Zadání případové studie modelové neziskové organizace včetně počátečních stavů na účtech.

Zaúčtování vybraných účetních transakcí (především specifických pro neziskové organizace) dle zadání, zejména týkajících se:

 • účtování darů,
 • účtování přijatých dotací,
 • účtování podnikatelské činnosti,
 • účtování veřejné sbírky,
 • účtování nákupu dlouhodobého a drobného majetku,
 • účtování odpisů.

Provedení uzávěrkových prací a sestavení účetní závěrky:

 • časové rozlišení,
 • ošetření neutracených dotací a neutracených darů,
 • ošetření nedoplacené dotace,
 • alokace režijních nákladů,
 • sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty,
 • příprava přílohy k účetní závěrce.

Klasifikace výnosů a nákladů z pohledu daně z příjmů a sestavení přiznání k dani z příjmů pro případ úzkého základu daně i širokého základu daně (dle druhu organizace):

 • rozdělení činností a jednotlivých druhů příjmů pro účely daně z příjmů (dotace, dary, ztrátová nepodnikatelská činnost, zisková činnost,…),
 • daňová klasifikace výnosů,
 • daňová klasifikace nákladů,
 • příprava podkladové tabulky,
 • vyplnění přiznání k dani z příjmů.

Dotazy a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzov

29.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)