Elektronická evidence tržeb (EET) v neziskových organizacích

Základné info
 • Termín kurzov: 14.12.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 1 790 Kč (1 479 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1706850 - 1 479 Kč + DPH Základní cena, kód: 170685A - 2 810 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170685B - 3 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170685C - 5 029 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na kurzu se seznámíte se základními pravidly pro evidenci tržeb a jakým způsobem lze tato pravidla aplikovat v neziskovém sektoru. Budou vám vysvětleny vazby mezi hlavní činností, vedlejší činností, podnikáním, veřejnou prospěšností apod. Seznámíte se s postupem při dotazování správce daně a následně procesem přípravy evidence tržeb včetně všech klíčových požadavků.

Cieľová skupina

Pracovníkům v neziskových organizacích, popř. poradcům spolupracujícím s neziskovými organizacemi, které zajímá elektronická evidence tržeb. Školení je relevantní pro neziskové organizace, jak státní, tak nestátní, zejména půjde o spolky, svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

Obsahová náplň

 • zákon o evidenci tržeb + metodika vydaná Finanční správou ČR,
 • evidovaná tržba – formální náležitosti (platební karty, poukázky, elektronické peníze, atd.),
 • rozhodný příjem – tržby vyloučené z evidence – drobná vedlejší činnost veřejně prospěšného poplatníka:
 • limity – kdy je posoudit a jak se posoudit,
 • příklady z praxe,
 • komisionářský prodej,
 • evidence tržeb běžným způsobem,
 • zjednodušený režim,
 • závazné posouzení o určení evidované tržby,
 • sankce,
 • účinnost
 • hlavní činnost x podnikání x evidence tržeb,
 • vedlejší činnost x podnikání x evidence tržeb,
 • přípravy na evidenci tržeb v praxi.

Diskuze, otázky a odpovědi.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Termíny kurzov

14.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)