Daň z príjmov fyzických osôb a Daňové priznanie za rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky Dane z príjmov.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

 • Príjmy z podnikania, SZČ – charakteristika – zdaňovanie
 • Príjmy z prenájmu bez živnosti
 • Zdaňovanie dividend za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017
 • Predmet dane z príjmov FO
 • Oslobodenie od dane z príjmu FO
 • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a práca v zahraničí
 • Daňová strata a jej umorovania
 • Majetok využívaný aj na osobnú potrebu § 19 ods. 2 písm. t)
 • Daňové výdavky
 • Zmeny v spôsobe uplatňovania percentuálnych výdavkov – 60% už za rok 2017
 • Povinnosť a možnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie – lehoty
 • Predlženia lehoty na podanie DP za rok 2017
 • Platenie preddavkov, preddavkové obdobie – možnosť vrátenia preddavkov na daň
 • Limitovaná vstupná cena – odpisy z nej a povinnosť úpravy základu dane
 • Limitované výdavky – sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávky
 • Daňové výdavky len po zaplatení
 • Zdaňovanie športovcov a sponzorské v športe
 • Daňový výdaj pri vyradení zásob
 • Informácia o novele zákona o dani z príjmov

Lektor:
JUDr. Mária Stahovcová

Termíny kurzov

07.02.2018

VS: 090218

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)