Riadenie a hodnotenie výkonu vášho tímu

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
 • Miesto konania: Žilina
 • Cena: 192 € (160 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: zľava 15% pre dvoch a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti
 • Organizátor: LAUTITIA business coaching centre
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci zvládnu vytvoriť efektívny systém hodnotenia zamestnancov alebo vylepšiť existujúci systém, budú vedieť správne formulovať a vyhodnocovať ciele, zlepšia svoje komunikačné zručnosti pri hodnotiacich rozhovoroch, budú vedieť zvládnuť náročné situácie pri dávaní spätnej väzby, nájdu možnosti využitia výsledkov hodnotenia v ďalšej práci s ľuďmi

Cieľová skupina

 • Personálni manažéri, personalisti
 • Špecialisti rozvoja zamestnancov
 • Manažéri iných útvarov

Obsahová náplň

1 deň.

 • Nástroje riadenia výkonu
 • Hodnotiaci systém – vytvorte a zaveďte ho správne
 • Ako formulovať a vyhodnocovať ciele – nácvik
 • Najčastejšie chyby – predchádzajme im
 • Hodnotiaci rozhovor – príprava,fázy
 • Čaro spätnej väzby
 • Niečo o kritike, ako komunikovať negatívne veci správne
 • Nácvik rozhovoru

Lektor:
Všetci naši lektori majú dlhoročné manažérske skúsenosti, lektor tejto témy má skúsenosti aj so zavádzaním hodnotiacich systémov v nadnárodných spoločnostiach

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Beňáková
mobil:
+421 918 657 *** zobraziť

email:
benakova@... zobraziť


Adresa
Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 657 *** zobraziť

email:
benakova@... zobraziť

web: www.lautitia.sk

Adresa
LAUTITIA business coaching centre
Pražská 11, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)