Riadenie a hodnotenie výkonu vášho tímu

Popis kurzu

Účastníci zvládnu vytvoriť efektívny systém hodnotenia zamestnancov alebo vylepšiť existujúci systém, budú vedieť správne formulovať a vyhodnocovať ciele, zlepšia svoje komunikačné zručnosti pri hodnotiacich rozhovoroch, budú vedieť zvládnuť náročné situácie pri dávaní spätnej väzby, nájdu možnosti využitia výsledkov hodnotenia v ďalšej práci s ľuďmi

Obsah kurzu

1 deň.

 • Nástroje riadenia výkonu
 • Hodnotiaci systém – vytvorte a zaveďte ho správne
 • Ako formulovať a vyhodnocovať ciele – nácvik
 • Najčastejšie chyby – predchádzajme im
 • Hodnotiaci rozhovor – príprava,fázy
 • Čaro spätnej väzby
 • Niečo o kritike, ako komunikovať negatívne veci správne
 • Nácvik rozhovoru

Cieľová skupina

 • Personálni manažéri, personalisti
 • Špecialisti rozvoja zamestnancov
 • Manažéri iných útvarov
Certifikát certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

zľava 15% pre dvoch a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti

Kontaktná osoba

Jana Beňáková
+421 918 657 611
benakova@lautitia.sk

Organizátor