Bratislava

Verejné obstarávanie - Príprava súťažných podkladov a oznámení NIE JE jednoduchý administaratívny úkon

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea s.r.o., Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v rámci prípravnej fázy verejného obstarávania, ktorá je najdôležitejšia a zahŕňa určenie celkovej stratégie zadávania príslušnej zákazky. Prípravná fáza zahŕňa špecifikáciu predmetu zákazky, určenie PHZ, určenie zákazky z hľadiska finančného limitu, určenie postupu zadávania zákazky, jednoznačný opis predmetu zákazky, určenie podmienok účasti, určenie hodnotiacich kritérií, lehôt na spracovanie ponuky, spracovanie súťažných podkladov, v ktorých určíte pravidlá pre záujemcov/uchádzačov vrátane obchodných podmienok a návrhu zmluvy. V tejto fáze sa nevyhnete informačným systémom a elektronizácii pri spracovaní a zasielaní oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré musia korelovať so súťažnými podkladmi.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí vstupujú do procesov verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Obsahová náplň

 • Plánovanie vo verejnom obstarávaní je stále podceňované, čo komplikuje samotný proces VO; rozpočtovanie a spracovávanie finančných plánov má priamy súvis s plánovaním vo VO. VO nie je ad hoc agenda, potrebuje svoju stratégiu a plán.
 • Špecifikácia zákaziek z hľadiska inštitútov zákona o verejnom obstarávaní. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Jednoznačný a nestranný opis predmetu zákazky. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich preferencia.
 • Podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a k PHZ zákazky, ako ich objektívne hodnotiť z hľadiska zákonných inštitútov.
 • Pravidlá pre záujemcov/uchádzačov, určené v súťažných podkladoch, ich štruktúra a zrozumiteľnosť.
 • Obchodné podmienky a návrh zmluvy.
 • Elektronizácia nabieha postupne, bude spoľahlivým nástrojom pre verejných obstarávateľov a zníži administratívnu náročnosť v procesoch VO ?
 • Limitujúce faktory pre obsah oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré sú plne elektronické.
 • Prístup k súťažným podkladom, komunikácia vo verejnom obstarávaní.
 • Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)