Bratislava

Základy manažmentu v štátnej správe – ako vybudovať úspešný tím

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je pochopenie procesov, ktoré prebiehajú v pracovnom tíme, zlepšenie schopností riadenia a fungovania komunikácie pracovných skupín. Účastníci sa zoznámia so základnými typológiami osobností, možnosťami pri vytváraní a vedení tímu, spôsoby motivácie vedení „nepríjemných“ rozhovorov pri hodnotení efektivity a stanovených cieľov. Účastníci kurzu sa tiež zoznámia s najčastejšími typmi sociálnych interakcií v pracovnom tíme, zloženému z rôznych typov osobností, prípadne z rôzneho kultúrno-sociálneho prostredia.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov, personalistov, vedúcich zamestnancov v štátnej správe i súkromnom sektore. Pre všetkých, ktorí sa zapájajú do tímovej práce a usilujú o väčšiu efektivitu a spokojnosť v pracovnom tíme.

Obsahová náplň

  • Na čo je fungujúci tím a prečo potrebuje komunikovať
  • Vytváranie pracovného tímu
  • Úloha vedúceho a ďalších členov tímu, typológia osobnosti
  • Nástroje pre vedenie tímu
  • Rozdeľovanie úloh a zodpovedností, kontrola a spätná väzba
  • Komunikácia a sociálna interakcia v rámci tímu
  • Pozitívna a negatívna motivácia
  • Individuálna a tímová motivácia

Termíny kurzov

08.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)