Kurz: AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR 2017

Popis kurzu

seznámit účastníky s novinkami v oblasti svařováníObsah kurzu

  • 1.den: 9.30–15.30 hod.: Aktuální informace z oblasti normalizace, systémů jakosti při svařování a opravách svařovaných konstrukcí. Kompetence svářečské dozoru. Procesy pro zvýšení produktivity.
  • Od 17.00 hod se uskuteční setkání absolventů kurzů SVV Praha s lektory a odbornými experty
  • 2.den: 9.00–12.00 hod. Novinky v technologii, materiálech a zařízení pro svařování
  • Obsah jednotlivých přednášek a časový harmonogram bude upřesněn na www.svv.czCieľová skupina

určeno pro svářečský dozor, který na základě výrobkových norem a dalších doporučení TP CWS ANB ma za povinnost zúčastnit se pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoruCertifikát

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoruKontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor