PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTÍ PERSONALISTU A PRACOVNO-PRÁVNA DOKUMENTÁCIA V PRAXI PERSONALISTU + AKTUÁLNE NOVINKY ZO ZÁKONNÍKA PRÁCE PLATNÉ V ROKU 2017 a 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTÍ PERSONALISTU A PRACOVNO-PRÁVNA DOKUMENTÁCIA V PRAXI PERSONALISTU + AKTUÁLNE NOVINKY ZO ZÁKONNÍKA PRÁCE PLATNÉ V ROKU 2017 a 2018

Cieľová skupina

Personalisti, mzdári, ekonómovia, účtovníci, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

1. Pracovnoprávne vzťahy v zmysle ZÁKONNÍKA PRÁCE

 • Všeobecné ustanovenia
 • Vznik, skončenie, druhy pracovnoprávnych vzťahov
 • Pracovnoprávne vzťahy- myšlienková mapa
 • Pracovný pomer, PPV
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 • Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas
 • Prestávky v práci
 • Dni pracovného pokoja
 • Pracovná pohotovosť
 • Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase
 • Náhrada za stratu času
 • Práca nadčas
 • Nočná práca
 • Evidencia dochádzky, nárok na dovolenku
 • Nárok na dovolenku
 • Základná výmera dovolenky
 • Dovolenka za odpracované dni
 • Dovolenka pri pružnom pracovnom čase
 • Dodatková dovolenka ( § 106, 107)
 • Krátenie dovolenky (§ 109)
 • Spoločné ustanovenia o dovolenke (§113) 27

2. Pracovnoprávne vzťahy založené dohodami

 • Všeobecné náležitosti dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Práva a povinnosti z uzatvorených dohôd na práce mimo pracovného pomeru

3. Prehľad pracovnoprávnej dokumentácie a povinností zamestnávateľa

4.Prehľad novelizovaných pracovno-právnych predpisov

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová - odborná lektorka v oblasti pracovného práva, autorka mnohých publikácií

Termíny kurzov

26.09.2017
28.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcová
mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, školiace priestory AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania, 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)