Bratislava

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

 • Základná charakteristika dane z príjmov právnických osôb (PO) 
  • Daň z príjmov ako priama daň
  • Zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2017
  • Členenie ustanovení pre daň z príjmov PO
 • Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka 
  • Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou
  • Povinnosť registrácie PO na účely ZDP
 • Predmet zdanenia PO
  • Definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem
  • Príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
  • Príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO
  • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
  • Zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov a podielov na likvidačnom zostatku u PO – zmena účinná od roku 2017 s prehľadom zdanenia podľa zdaňovacieho obdobia vykázania týchto druhov príjmov
 • Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania 
  • Zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze
  • Osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy
 • Sadzby dane z príjmov PO
  • Zníženie sadzby dane od roku 2017 a povinnosť prepočtu preddavkov na daň
  • Sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
  • Sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • Povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti
  • Lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
  • Splatnosť dane
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Tlačivo daňového priznania
 • Zdaňovacie obdobie - Kalendárny rok a hospodársky rok, Zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.)
 • Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
 • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
 • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Daňová licencia PO a účinnosť jej zrušenia
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania a ich rozšírenie aj na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od roku 2015
  • Definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • Úprava základu dane závislých osôb
  • Metódy transferového oceňovania
  • Odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
  • Dokumentačná povinnosť
 • Prehľad navrhovaných zmien v ZDP s účinnosťou od 1.1.2018
 • Diskusia
Prednášajúci: 
Ing. Peter Horniaček - oddelenie dane z príjmov, Ministerstvo financií SR

Obsahová náplň

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Termíny kurzov

19.09.2017

čas: 08:30 - 13:30
cena: 72 € (60 € bez DPH)
lektori: Ing. Peter Horniaček

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
Twin City A, sféra, a.s.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)