Bratislava

SLOVENSKO – ČESKÁ KONFERENCIA DPH 2017 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

 • Základné sadzby DPH, zdaňovacie obdobie v SR a ČR
 • Vznik daňovej povinnosti (rozdiely v dni dodania tovaru, služby, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a dovoze), vrátane zmien od 1. 7. 2017 v ČR 
 • Vznik stálej prevádzkarne pre účely DPH – povinnosti daňovníkov v obidvoch krajinách porovnanie a podmienky pre registráciu zahraničných osôb v SR a ČR
 • Režim call-off-stock v SR a ČR (porovnanie a rozdiely)
 • Vznik práva na odpočítanie dane a zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v SR a ČR, vrátane zmien od 1.7.2017 v ČR 
 • Prijatie a dodanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť zahraničnou osobou v SR a ČR (režim subdodávok dvoch zahraničných osôb, otázka registrácie v štáte kde sa nehnuteľnosť nachádza)
 • Režim prenosu daňovej povinnosti v SR a ČR so zameraním na stavebné práce, vrátane zmien od 1.1.2017 v SR a zmien od 1.7.2017 v ČR
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr (režim reverscharge služby medzi ČR a SR platiteľom, intrakomunitárne dodanie, preddavky)
 • Daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz (lehota na podanie, forma podania, dodatočné a opravné výkazy) v SR a ČR 
 • Nárok na refundáciu dane zahraničnej osobe 
 • Sankcie

Prednášajúci:

Slovenská republika: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o., člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva.

Česká republika: Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o.- špecialista na oblasť DPH, odborný lektor a autor s dlhodobou praxou v oblasti DPH

Obsahová náplň

Harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:45 prednáška
 • 10:45 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obed
 • 13:15 - 15:00 prednáška
 • 15:00 – 15:30 diskusia

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Termíny kurzov

10.10.2017

čas: 08:30 - 15:30
cena: 72 € (60 € bez DPH)
lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Václav Benda

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
BNC hotel

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)