Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN (trieda 1)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou

Cieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou, ktoré žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Obsahová náplň

 • základné definície používané pri vnútrozemskej vodnej doprave nebezpečných vecí triedy 1,
 • vlastnosti výbušných látok a predmetov,
 • klasifikácia, rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 1,
 • označovanie výbušných látok a predmetov,
 • požiadavky na manipuláciu a oddeľovanie látok a predmetov triedy 1,
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
 • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
 • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti,
 • bezpečnostný plán,
 • osobitné opatrenia v prípade nehody,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)