Rozširovacie školenie vodičov ADR - cisterny

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho nebezpečné látky v cisternách
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných látok v cisternách

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky v cisternách

 • pohonné hmoty,
 • nebezpečné odpady v cisterne,
 • cisternové kontajnery,
 • asfalt…

Obsahová náplň

 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;
 • označovanie cisterien štítkami a údajmi;
 • označovanie dopravných jednotiek bezpečnostnými značkami a oranžovými tabuľami, značkami pre látky nebezpečné pre životné prostredie, značkami pre látky v zahriatom stave.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť na prepravu v cisternách, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
HOTEL KOŠICE Moldavská cesta 51 (KE)/ Ul. Mieru 1673/1 (LC)/ Detva 3179 (DT)/ Dobronivská cesta 6A (ZV), Košice/Lučenec/Detva/Zvolen

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)