Základné školenie odborníkov ADN na prepravu suchého nákladu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu suchého nákladu vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich nebezpečný suchý náklad (kusové zásielky, voľne ložené látky), ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN.

Obsahová náplň

 • ciele a štruktúra ADN,
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel podliehajúcich ADN,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka, výbušnosti,
 • zatriedenie a nebezpečné vlastnosti nebezpečného tovaru.
 • nakládka, vykládka, všeobecné prevádzkové požiadavky a požiadavky týkajúce sa prepravy,
 • doklady, ktoré musia byť počas prepravy na plavidle,
 • všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • praktické cvičenia,
 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia,
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.
 • Konštrukcia a vybavenie plavidiel prepravujúcich suchý náklad.
 • odplynenie, vyčistenie, údržba nákladových priestorov,
 • vetranie nákladných priestorov a priestorov mimo oblasti nákladu,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • označovanie kusových zásielok,
 • doklady, ktoré sa počas pre prepravy musia nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o osobitných znalostiach ADN, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

16.04.2018 - 20.04.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 23.03.2018

Prihlásiť sa
21.05.2018 - 25.05.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 27.04.2018

Prihlásiť sa
18.06.2018 - 22.06.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 25.05.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)