Obnovovacie školenie odborníkov ADN na prepravu v tankových plavidlách typu N

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu v tankových plavidlách typu N vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich nebezpečný náklad v tankových plavidlách typu N, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitných znalostiach ADN.

Obsahová náplň

 • ciele a štruktúra ADN,
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel podliehajúcich ADN,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka, výbušnosti,
 • zatriedenie a nebezpečné vlastnosti nebezpečného tovaru.
 • nakládka, vykládka, všeobecné prevádzkové požiadavky a požiadavky týkajúce sa prepravy,
 • doklady, ktoré musia byť počas prepravy na plavidle,
 • všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • praktické cvičenia,
 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia,
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.
 • konštrukcia a vybavenie tankových plavidiel,
 • vetranie,
 • systémy nakládky a vykládky,
 • odplynenie, vyčistenie, údržba,
 • vyhrievanie a chladenie nákladu,
 • manipulácia s nádobami na zvyškové produkty,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka a výbušnosti,
 • odber vzoriek,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • doklady, ktoré sa musia počas prepravy nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • tvorba iskier,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie,
 • požiare a hasenie požiaru,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
predĺženie platnosti ADR osvedčenia o osobitných znalostiach ADN na ďalších 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

17.04.2018 - 18.04.2018
22.05.2018 - 23.05.2018
19.06.2018 - 20.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)