Špecializované školenie odborníkov ADN na prepravu plynov (G)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu plynov v tankových plavidlách typu G vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich plyny v tankových plavidlách typu G, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a sú držiteľmi osvedčenia o osobitných znalostiach ADN pre „tankové plavidlá“ alebo osvedčenia o osobitných znalostiach ADN kombinované pre „plavidlá na suchý náklad / tankové plavidlá“.

Obsahová náplň

 • zákony o plynoch, napr. Boylov, Gay-Lussacov a základný zákon o plynoch,
 • parciálne tlaky a plynové zmesi, napr. definície a jednoduché výpočty, zvyšovanie a znižovanie tlaku v nákladných tankoch
 • Avogadrovo číslo a výpočet hmoty ideálneho plynu a použitie hmotového vzorca,
 • hustota, relatívna hustota a objem kvapalín, napr. hustota, relatívna hustota, objem pri zvyšovaní teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritický tlak a kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky a prepravné podmienky,
 • odparovanie, kondenzácia, napr. definície, kvantitatívne nasýtenie tlaku pary,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • vyplachovanie nákladných tankov, napr. vyplachovanie pri zmene nákladu, pridanie vzduchu do nákladu, metódy vyplachovania pred vstupom do nákladných tankov,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • manipulácia so schladenými skvapalnenými plynmi,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
Rozšírené osvedčenie o osobitných znalostiach ADN o prepravu plynov v tankových plavidlách typu G, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

19.02.2018 - 20.02.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 26.01.2018

Prihlásiť sa
19.03.2018 - 20.03.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 23.02.2018

Prihlásiť sa
16.04.2018 - 17.04.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 23.03.2018

Prihlásiť sa
21.05.2018 - 22.05.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 27.04.2018

Prihlásiť sa
18.06.2018 - 19.06.2018

prihlášky je potrebné zaslať do 25.05.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)