DETAIL KURZU

Školenie stability plavidiel

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle,
 • získať znalosti o stabilite plavidiel.
Obsah kurzu

 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich nebezpečný náklad, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN.

Certifikát Zápis do osvedčenia o osobitných znalostiach ADN, s medzinárodnou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor