Kurz: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Popis kurzu

Cieľom školenia je sprostredkovať účastníkom podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na aké zmeny sa treba pripraviť podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR") od roku 2018.Obsah kurzu

ochrane osobných údajov

  • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
  • Najčastejšie chyby pri výklade zákona a jeho aplikácii
  • Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
  • Praktické rady a riešenia
  • DiskusiaCieľová skupina

právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie,

  • záujemcovia o získanie oprávnenia na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti právnej úpravy ochrany osobných údajov.Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk


Organizátor