KURZ OPATROVANIA DETÍ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu získa zručnosti súvisiace s/so:

  • starostlivosťou o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti rodiča dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a i.,
  • uplatňovaním metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa,
  • dodržiavaním zásad prevencie úrazov a bezpečnosti,
  • poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
  • starostlivosťou o choré dieťa v domácom prostredí,
  • pestovaním hygienických návykov detí,
  • dodržiavaním a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  • dodržiavaním etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
  • utváraním morálnych hodnôt u dieťaťa,
  • dodržiavaním prevádzkových a hygienických požiadaviek starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre uchádzačov, ktorí chcú získať kvalifikáciu na vykonávanie práce „opatrovateľ/opatrovateľka detí“ v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa v zmysle platnej legislatívy.

Obsahová náplň

Starostlivosť o dieťa – 60 hod. Základy zdravotníckych a hyg. požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa – 32 hod. Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti – 16 hod. Praktické zručnosti pri starostlivosti o dieťa – 20 hod. Rozvoj zručností a kognitívnych schopností dieťaťa – 16 hod. Prvá pomoc – 8 hod. Prax v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku – 72 hod.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 224 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Mihalovičová
tel:
+421 37/658 20 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť


Adresa
KOŠICE

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 736 *** zobraziť

mobil:
+421 907 736 *** zobraziť

email:
kmihalovicova@... zobraziť

web: www.tmconsulting.sk

Adresa
TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)