Kurz: KURZ OPATROVANIA DETÍ

Popis kurzu

Absolvent kurzu získa zručnosti súvisiace s/so:

  • starostlivosťou o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti rodiča dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/o­patrovateľa detí a i.,
  • uplatňovaním metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa,
  • dodržiavaním zásad prevencie úrazov a bezpečnosti,
  • poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
  • starostlivosťou o choré dieťa v domácom prostredí,
  • pestovaním hygienických návykov detí,
  • dodržiavaním a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  • dodržiavaním etických princípov práce opatrovateľky/o­patrovateľa de­tí,
  • utváraním morálnych hodnôt u dieťaťa,
  • dodržiavaním prevádzkových a hygienických požiadaviek starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.Obsah kurzu

Starostlivosť o dieťa – 60 hod. Základy zdravotníckych a hyg. požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa – 32 hod. Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti – 16 hod. Praktické zručnosti pri starostlivosti o dieťa – 20 hod. Rozvoj zručností a kognitívnych schopností dieťaťa – 16 hod. Prvá pomoc – 8 hod. Prax v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku – 72 hod.Cieľová skupina

Kurz je určený pre uchádzačov, ktorí chcú získať kvalifikáciu na vykonávanie práce „opatrovateľ/o­patrovateľka detí“ v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa v zmysle platnej legislatívy.Poznámka k cene

cena na vyžiadanieKontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk


Organizátor