Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Cieľová skupina

Funkciu preventivára požiarnej ochrany obce môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

80 hodín v zmysle § 33 ods.1písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.

Termíny kurzov

27.11.2017 - 08.12.2017

Termíny sústredení: 1. sústredenie 27.11.- 01.12.2017 2. sústredenie 04.12.- 08.12.2017

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Rastislav Polák
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 905 262 *** zobraziť

email:
rastislav.polak@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)