Daň z pridanej hodnoty - DPH /seminár/školenie/

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zákon o DPH , zmeny od 1.1.2016 a od 1.1.2017

Zmeny od 1.1.2016

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

1/ Registrácia, povinnosť platiť zábezpeku na daň ( zmeny v dobrovoľnej registrácii a registrácii osôb, ktoré sa
pripravujú na podnikanie)

2/ Uplatnenie oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku podľa § 42 zákona o DPH – zmena
podmienok

3/ Zavedenie kritérií na určenie pomeru použitia majetku a služieb na podnikanie a na iný účel

4/ Odpočítanie dane pri registrácii (aj zo služieb)

5/ Osobitný režim odloženej daňovej povinnosti podľa § 68d v praxi

6/ Prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri dodaní tovaru, ak dodávateľom tovaru je zahraničná
osoba a miesto dodania tovaru je v SR

7/ Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác:

  • režim DPH pri dodaní stavebných prác v reťazci subdodávateľ – dodávateľ – investor
  • vznik daňovej povinnosti, určenie základu dane, zádržné
  • oprava základu dane a oprava nesprávne uplatneného režimu DPH
  • vyhotovovanie a náležitosti faktúr, uvádzanie údajov v DP a KV, vedenie záznamov
  • sekcia F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností

8/ Kontrolný výkaz – zmeny od 1.1.2016 a od 1.4.2016

9/ Zmena podmienok na vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu v lehote do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol

Zmeny od 1.1.2017

10/ Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

11/ Odpočítanie dane zahraničnou osobou

12/ Náhrada za zadržanie NO počas daňovej kontroly

13/ Zmeny vo vypĺňaní KV

14/ Samozdanenie pri dovoze – odložená účinnosť

15/ Diskusia

Lektor:
Ing. Anna Jurišová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)