DETAIL KURZU

Crystal Reports

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cieľom modulu je naučiť absolventov tohto kurzu vytvárať jednoduché zostavy, ktoré čerpajú dáta z existujúcej databázy, vyhľadávať dáta, formátovať zostavy a sprístupniť údaje zostavy ostaným užívateľom.

Obsah kurzu

LEKCIA 1 – VYTVORENIE ZOSTAVY

 • nastavenie vlastností zostavy
 • výber polí do zostavy
 • náhľad na zostavy
 • zmena zobrazenia
 • pridanie titulku zostavy
 • rozmiestenie polí
 • vkladanie polí z ďalších tabuliek

LEKCIA 2 – ZOBRAZENIE VYBRANÝCH DÁT V ZOSTAVE

 • vyhľadanie, triedenie a filtrovanie dát

LEKCIA 3 – ZOSKUPOVANIE DÁT V ZOSTAVE

 • vytváranie skupín
 • pridanie sumarizácie
 • zmena vlastností skupiny
 • vloženie ďalšej skupiny
 • filtrovanie podľa skupín
 • vytvorenie skupiny prvých N položiek podľa zadaného poradia

LEKCIA 4 – VYTVÁRANIE VÝRAZOV

 • vytvorenie a následná úprava výrazov
 • kombinácie polí pomocou výrazov
 • mazanie výrazov
 • filtrovanie dát cez viacero kritérií
 • zmena filtru cez operátor OR
 • práca s Null v poliach

LEKCIA 5 – FORMÁTOVANIE ZOSTÁV

 • vložení hlavičky a päty
 • pridanie okrajov, rámčekov a čiar
 • zmena farby pozadí polí
 • zmena okrajov polí

LEKCIA 6 – ROZŠÍRENÉ FUNKCIE ZOSTÁV

 • pridanie vodoznaku
 • vkladanie objektov OLE
 • potlačenie sekcií zostavy
 • vkladanie hyperlink odkazov
 • skrytie prázdnych sekcií zostavy

LEKCIA 7 – VYTVÁRANIE A ÚPRAVY KOLÁČOVÝCH GRAFOV

 • vytvorenie, zmena a formátovanie koláčového grafu
 • zahrnutie skupín do grafu

LEKCIA 8 – EXPORT ZOSTAVY

 • export do PDF, Excel, Access

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí vytvárajú analýzy, tvoria zostavy, reporting.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba

Katarína Palffyová - koordinátor školení
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor